Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Úterý, 26. listopadu 2019 - Štrasburk

17. Krize Odvolacího orgánu WTO (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Krize Odvolacího orgánu WTO (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou a Miapetra Kumpula-Natri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clara Aguilera a Gilles Lebreton.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 28.11.2019.

Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí