Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Dinsdag 26 november 2019 - Straatsburg

17. De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou en Miapetra Kumpula-Natri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Clara Aguilera en Gilles Lebreton.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 28.11.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid