Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 26 listopada 2019 r. - Strasburg

17. Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Marie-Pierre Vedrenne w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou i Miapetra Kumpula-Natri.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Clara Aguilera i Gilles Lebreton.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 28.11.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności