Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 26. novembra 2019 - Štrasburg

17. Kríza Odvolacieho orgánu WTO (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Kríza Odvolacieho orgánu WTO (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Marie-Pierre Vedrenne v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou a Miapetra Kumpula-Natri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Clara Aguilera a Gilles Lebreton.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia