Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 26. november 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019 (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Højtideligt møde - Tale af Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen 2018
 6.Erklæringer fra formanden
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine *** (afstemning)
  8.2.Ændring af moms- og punktafgiftsreglerne for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer * (afstemning)
  8.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger (afstemning)
  8.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François Roger Cazala (afstemning)
  8.5.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer (afstemning)
  8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis (afstemning)
  8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne (afstemning)
  8.8.Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.2020-budgetproceduren: fælles udkast (forhandling)
 14.EU's reaktion på ekstreme vejrfænomener og konsekvenserne heraf: Hvordan beskytter man europæiske byområder og deres kulturarv? (forhandling)
 15.Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (forhandling)
 16.Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (forhandling)
 17.Krisen i WTO's Appelinstans (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François Roger Cazala
 Bilag 3 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer
 Bilag 4 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis
 Bilag 5 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne
Protokol (185 kb)
24/02/2020 12:34
  Deltagerliste (63 kb)
14/01/2020 11:22
  Bilag 1 (7 kb)
28/01/2020 09:40
  Bilag 2 (7 kb)
28/01/2020 09:40
  Bilag 3 (6 kb)
28/01/2020 09:40
 
Bilag 4 (7 kb)
28/01/2020 09:40
  Bilag 5 (7 kb)
28/01/2020 09:40
 
Protokol (87 kb)
24/02/2020 12:34
  Deltagerliste (11 kb)
14/01/2020 11:22
  Afstemningsresultater (32 kb)
24/02/2020 14:00
  Afstemning ved navneopråb (108 kb)
24/02/2020 14:00
 
Protokol (344 kb)
24/02/2020 12:34
  Deltagerliste (70 kb)
14/01/2020 11:22
  Afstemningsresultater (122 kb)
24/02/2020 14:00
  Afstemning ved navneopråb (743 kb)
24/02/2020 14:00
Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik