Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 26 listopada 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie – Wystąpienie Ołeha Sencowa, laureata Nagrody im. Sacharowa za 2018 r.
 6.Oświadczenia Przewodniczącego
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą *** (głosowanie)
  
8.2.Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii * (głosowanie)
  
8.3.Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  
8.4.Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  
8.5.Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  
8.6.Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  
8.7.Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
  
8.8.Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (debata)
 14.Reakcja UE na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki: jak chronić obszary miejskie w Europie i ich dziedzictwo kulturowe? (debata)
 15.Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (debata)
 16.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (debata)
 17.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 2 - Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 3 - Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 4 - Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego
 Załącznik 5 - Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego
Protokół (185 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (67 kb) Wyniki głosowań imiennych (2347 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
            Załącznik 3 (6 kb) Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (7 kb) 
 
Protokół (185 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (67 kb) Wyniki głosowań imiennych (2347 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
            Załącznik 3 (6 kb) Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (7 kb) 
 
Protokół (88 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (111 kb)    
 
Protokół (346 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (129 kb) Wyniki głosowań imiennych (733 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności