Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - Tal av Oleg Sentsov, 2018 års Sacharovpristagare
 6.Uttalanden av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  
8.1.Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina *** (omröstning)
  
8.2.Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen * (omröstning)
  
8.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger (omröstning)
  
8.4.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala (omröstning)
  
8.5.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer (omröstning)
  
8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis (omröstning)
  
8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne (omröstning)
  
8.8.Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (debatt)
 14.EU:s hantering av extrema meteorologiska händelser och deras effekter: Hur kan de europeiska stadsområdena och deras kulturarv skyddas? (debatt)
 15.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (debatt)
 16.Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (debatt)
 17.Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne
Protokoll (187 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2347 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (6 kb) Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (66 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2347 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (6 kb) Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) 
 
Protokoll (87 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (31 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (111 kb)    
 
Protokoll (340 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (120 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (744 kb)    
Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy