Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk

3. Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise (rozprava)
Doslovné záznamy

Ursula von der Leyen (nově zvolená předsedkyně Komise) představila sbor komisařů a jejich program (2019/2801(RSP)).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Jordan Bardella za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, a Daniel Caspary.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová a Andrius Kubilius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič a Maria Grapini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 27.11.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:52.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí