Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Onsdag den 27. november 2019 - Strasbourg

3. Præsentation ved den valgte formand for Kommissionen af kommissærkollegiet og dets program (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Ursula von der Leyen (valgt formand for Kommissionen) præsenterede kommissærkollegiet og dets program (2019/2801(RSP)).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Jordan Bardella for ID-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin, løsgænger, og Daniel Caspary.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová og Andrius Kubilius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič og Maria Grapini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 27.11.2019.

(Mødet udsat kl. 11.52.)

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

Seneste opdatering: 7. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik