Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg

3. Valittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Ursula von der Leyen (valittu komission puheenjohtaja) esitteli komission jäsenten kollegion ja heidän ohjelmansa (2019/2801(RSP)).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jordan Bardella ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin ja Daniel Caspary.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová ja Andrius Kubilius.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič ja Maria Grapini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2019, kohta 6.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.52.)

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö