Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 27. novembris - Strasbūra

3. Jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu (debates)
CRE

Ursula von der Leyen (jaunievēlētā Komisijas priekšsēdētāja) iepazīstināja ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu (2019/2801(RSP)).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş Renew grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Jordan Bardella ID grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte un Daniel Caspary.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová un Andrius Kubilius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič un Maria Grapini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2019. protokola 6.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.52.)

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika