Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg

3. Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji (debata)
Pełne sprawozdanie

Ursula von der Leyen (nowo wybrana przewodnicząca Komisji) przedstawiła kolegium komisarzy i ich program (2019/2801(RSP)).

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Jordan Bardella w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin (niezrzeszona) i Daniel Caspary.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrosa Kokkalisa, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alyna Smitha, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová i Andrius Kubilius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič i Maria Grapini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 27.11.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.52.)

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności