Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg

3. Prezentare, de către Președinta aleasă a Comisiei, a colegiului comisarilor și a programului acestuia (dezbatere)
CRE

Ursula von der Leyen (Președinta aleasă a Comisiei Europene) a prezentat colegiul comisarilor și programul acestuia (2019/2801(RSP)).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Jordan Bardella, în numele Grupului ID, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, neafiliată, și Daniel Caspary.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová și Andrius Kubilius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič și Maria Grapini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 27.11.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.52.)

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate