Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

3. Predstavenie kolégia členov Komisie a jeho programu zvolenou predsedníčkou Komisie (rozprava)
CRE

Ursula von der Leyen (zvolená predsedníčka Komisie) prezentovala kolégium komisárov a ich program (2019/2801(RSP)).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Jordan Bardella v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa a Daniel Caspary.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová a Andrius Kubilius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič a Maria Grapini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 27.11.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.52 h.)

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia