Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

3. Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ursula von der Leyen (kommissionens tillträdande ordförande) presenterade kommissionskollegiet och dess program (2019/2801(RSP)).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, och Daniel Caspary.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petros Kokkalis; Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith; Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová och Andrius Kubilius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič och Maria Grapini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 27.11.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.52.)

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy