Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

5. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Japans parlament, Diet, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Itsunori Onodera.

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en grupp ungdomar som hade kommit för att redogöra för sin förklaring om planetens rättigheter, och som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Yannick Jadot (talmannen uppmanade parlamentet att hålla en tyst minut till minne av offren för den helikopterolycka i Mali där 13 franska soldater, som arbetade med terrorismbekämpning, hade omkommit).

Parlamentet höll en tyst minut.

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy