Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg

6.1. Wybór Komisji (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Głos zabrali Claire Fox (niezrzeszona), Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D i Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących proceury wyboru Komisji.

Wybór Komisji (głosowanie)

(Wymagana zwykła większość)

Przyjęto (P9_TA(2019)0067)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia

Przewodniczący złożył oświadczenie i podpisał list przewodni dotyczący wyboru Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności