Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

6.1. Voľba Komisie (hlasovanie)
Doslovný zápis

Vystúpili títo poslanci: Claire Fox – nezaradená poslankyňa, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Marco Zanni v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D a Manfred Weber v mene skupiny PPE.

Predseda poskytol spresnenia týkajúce sa voľby Komisie.

Voľba Komisie (hlasovanie)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Prijatý (P9_TA(2019)0067)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

Vystúpenia:

Predseda vystúpil s vyhlásením a podpísal list o postúpení týkajúcom sa voľby Komisie.

Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia