Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

6.1. Val av kommissionen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: Claire Fox, grupplös, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Manfred Weber för PPE-gruppen.

Talmannen gjorde förtydliganden avseende förfarandet för valet av kommissionen.

Val av kommissionen (omröstning)

(enkel majoritet erfordrades)

Antogs (P9_TA(2019)0067)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

Inlägg:

Talmannen gjorde ett uttalande och undertecknade sedan skrivelsen avseende valet av kommissionen.

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy