Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2137(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0040/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0040/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2019 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

6.2. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Εύα Καϊλή (A9-0040/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0068)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου