Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 16k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Избиране на Комисията (гласуване)

6.2. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция (гласуване)

6.3. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (гласуване)

6.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г. (гласуване)

6.5. Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект (гласуване)
Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност