Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 11k
Onsdag den 27. november 2019 - Strasbourg

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Valg af Kommissionen (afstemning)

6.2. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland (afstemning)

6.3. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (afstemning)

6.4. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 (afstemning)

6.5. 2020-budgetproceduren: fælles udkast (afstemning)
Seneste opdatering: 7. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik