Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg

6. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. Verkiezing van de Commissie (stemming)

6.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (stemming)

6.3. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (stemming)

6.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (stemming)

6.5. Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 7 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid