Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


6.1. Voľba Komisie (hlasovanie)

6.2. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku (hlasovanie)

6.3. Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (hlasovanie)

6.4. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020 (hlasovanie)

6.5. Rozpočtový postup na rok 2020: spoločný text (hlasovanie)
Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia