Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 12k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

6. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Val av kommissionen (omröstning)

6.2. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (omröstning)

6.3. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (omröstning)

6.4. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020 (omröstning)

6.5. Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (omröstning)
Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy