Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk

11. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 12. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. listopadu 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 31. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Parlamentu

předáno příslušnému výboru: ITRE

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí