Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Srijeda, 27. studenog 2019. - Strasbourg

11. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, u pogledu sigurnosnih zahtjeva za putničke brodove u nacionalnoj plovidbi (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. studenog 2019.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. i utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. studenog 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaII. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni sustava općih carinskih povlastica (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. studenog 2019.

upućeno nadležnom odboru: INTA

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. listopada 2019.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. listopada 2019.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ITRE

Posljednje ažuriranje: 7. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti