Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург

12. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (EО) № 124/2009 за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - срок: 15 февруари 2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на изискванията за странични животински продукти и производни продукти с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - срок: 13 февруари 2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност