Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg

12. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EG) nr. 124/2009 tot vaststelling van maximumgehalten voor coccidiostatica en histomonostatica in levensmiddelen als gevolg van niet te voorkomen versleping van die stoffen naar niet-doeldiervoeders (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - termijn: 15 februari 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de voorschriften voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - termijn: 13 februari 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 7 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid