Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg

12. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (WE) nr 124/2009 ustalającego maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - termin: 15 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - termin: 13 lutego 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności