Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg

12. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (CE) nr. 124/2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - termen: 15 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește cerințele privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care provin din Uniune și care se întorc în Uniune ca urmare a refuzului intrării într-o țară terță (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - termen: 13 februarie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 7 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate