Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

12. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia (ES) č. 124/2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - lehota: 15. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty pochádzajúce z Únie a vracajúce sa do Únie po zamietnutí ich vstupu treťou krajinou (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - lehota: 13. februára 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia