Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 27. listopadu 2019 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh na převod prostředků DEC 26/2019 - oddíl III - Komise (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-18/T/19 - Evropský účetní dvůr (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2019 – oddíl IV – Soudní dvůr (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (2019/0142M(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí