Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teiste institutsioonide poolt

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2019 – III jagu – Komisjon (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-18/T/19 – Euroopa Kontrollikoda (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2019 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonide poolt

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Report muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014), sõlmimise kohta (2019/0142M(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014)) sõlmimise kohta (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Viimane päevakajastamine: 7. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika