Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 6k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 26/2019. III skirsnis – Komisija (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-18/T/19. Audito Rūmai (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4-INF/2019. IV skirsnis – Teisingumo Teismas (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (2019/0142M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika