Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite DEC 26/2019 - Secțiunea III - Comisia (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-18/T/19 - Curtea de Conturi (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 4/2019 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (2019/0142M(NLE)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Ultima actualizare: 7 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate