Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 26/2019 – Oddiel III – Komisia (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-18/T/19 – Európsky dvor audítorov (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2019 – Oddiel IV - Súdny dvor (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (2019/0142M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia