Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg

14. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 23/2019, DEC 24/2019 și DEC 25/2019 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 31, alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 26/2019 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 4/2019 - Comitetul Regiunilor.

Ultima actualizare: 7 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate