Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg

15. Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse (temaatiline arutelu)
CRE

Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse (2019/2941(RSP))

Sõna võttis Caroline Voaden, et juhatada sisse fraktsiooni Renew pakutud arutelu.

Sõna võtsid Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jordan Bardella fraktsiooni ID nimel, Peter Lundgren fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki ja Bartosz Arłukowicz.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino ja Ondřej Kovařík.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 7. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika