Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg

15. Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Muiden maiden puuttuminen demokratioihimme ja vaaleihimme (2019/2941(RSP))

Caroline Voaden käytti puheenvuoron alustaakseen Renew-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Tytti Tuppurainen (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen).

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jordan Bardella ID-ryhmän puolesta, Peter Lundgren ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki ja Bartosz Arłukowicz.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino ja Ondřej Kovařík.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tytti Tuppurainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö