Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 5k
2019. november 27., Szerda - Strasbourg

15. Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba (vita időszerű kérdésekről)
CRE

Más országok beavatkozása demokráciáinkba és választásainkba (2019/2941(RSP))

Felszólal: Caroline Voaden, aki bevezeti a Renew képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal Tytti Tuppurainen (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jordan Bardella, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki és Bartosz Arłukowicz.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino és Ondřej Kovařík.

Felszólal Věra Jourová és Tytti Tuppurainen.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2021. április 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat