Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 5k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

15. Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus (diskusija aktualia tema)
Stenograma

Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus (2019/2941(RSP))

Kalbėjo Caroline Voaden, pradėdama Renew frakcijos pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Pascal Durand Renew frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Jordan Bardella ID frakcijos vardu, Peter Lundgren ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki ir Bartosz Arłukowicz.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino ir Ondřej Kovařík.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika