Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg

15. Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen (actualiteitendebat)
CRE

Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen (2019/2941(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Caroline Voaden om het door de Renew-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Jordan Bardella, namens de ID-Fractie, Peter Lundgren, namens de ECR-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki en Bartosz Arłukowicz.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino en Ondřej Kovařík.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 7 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid