Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Miercuri, 27 noiembrie 2019 - Strasbourg

15. Amestecul altor țări în democrațiile noastre și în alegerile noastre (dezbatere pe o temă de actualitate)
Stenograma

Amestecul altor țări în democrațiile noastre și în alegerile noastre (2019/2941(RSP))

A intervenit Caroline Voaden pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Renew.

Au intervenit Tytti Tuppurainen (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Pascal Durand, în numele Grupului Renew, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Jordan Bardella, în numele Grupului ID, Peter Lundgren, în numele Grupului ECR, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki și Bartosz Arłukowicz.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino și Ondřej Kovařík.

Au intervenit Věra Jourová și Tytti Tuppurainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 7 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate