Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

15. Zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb (tematická rozprava)
Doslovný zápis

Zasahovanie iných krajín do našich demokracií a volieb (2019/2941(RSP))

V rozprave vystúpila Caroline Voaden, aby začala rozpravu navrhovanú skupinou Renew.

V rozprave vystúpili: Tytti Tuppurainen (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Pascal Durand v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Jordan Bardella v mene skupiny ID, Peter Lundgren v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki a Bartosz Arłukowicz.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino a Ondřej Kovařík.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Tytti Tuppurainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia