Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg

15. Andra länders inblandning i våra demokratier och val (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Andra länders inblandning i våra demokratier och val (2019/2941(RSP))

Talare: Caroline Voaden inledde den debatt som föreslagits av Renew-gruppen.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Peter Lundgren för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki och Bartosz Arłukowicz.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino och Ondřej Kovařík.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy