Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Keskiviikko 27. marraskuuta 2019 - Strasbourg

16. Itäisten naapurimaiden tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Itäisten naapurimaiden tilanne (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernhard Zimniok ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru ja Julie Ward.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 7. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö