Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 27. novembra 2019 - Štrasburg

16. Vývoj východného susedstva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vývoj východného susedstva (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Bernhard Zimniok v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 7. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia