Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Onsdag den 27. november 2019 - Strasbourg

18. Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Bernard Guetta for Renew-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone og Javi López.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma og Tudor Ciuhodaru.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace og Matthew Patten.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 7. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik