Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg

18. Lähis-Ida piirkonna olukord, sealhulgas Iraani, Iraagi ja Liibanoni kriis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Lähis-Ida piirkonna olukord, sealhulgas Iraani, Iraagi ja Liibanoni kriis (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel, Bernard Guetta fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone ja Javi López.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma ja Tudor Ciuhodaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace ja Matthew Patten.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 7. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika